Bli Mamma Boot Camp-tränare!

Mamma Boot Camp (MBC) är ett välkänt träningskoncept som är anpassat efter den nyblivna mammans fysik. Idag finns vi på 50 orter över hela Sverige men även i Finland och Italien. Vår ambition är att ge säker och kvalitativ träning till nyblivna mammor. Deltagarna ska känna sig trygga och väl omhändertagna!

Hur fungerar affärsidén?

  • Du genomför självständigt MBC‐klasser inom ett avtalat geografiskt område som franchisetagare, du förväntas leda minst 2 klasser per vecka för att deltagarna ska få effekt av passen.
  • Du får en ordentlig utbildning i träning för nyblivna mammor innan du startar din verksamhet, med regelbunden uppdatering av kunskaperna. Detta sker via mejlkontakter och seminarier.
  • Du får också del i vår gemensamma marknadsföring i media och på nätet. 
  • Rätt att använda det registrerade varumärket Mamma Boot Camp för dina klasser så länge du är franchisetagare.
  • Lokal hemsida för din ort med schema och egna informationssidor.


Vilka krav ställs för den som vill utbilda sig till MBC-tränare och genomföra egna MBC-klasser?

  1. Du ska ha någon form av tränar‐ eller ledarerfarenhet eller genuint träningsintresse och anatomi-kunskaper.
  2. Det är viktigt att du är själv mamma.
  3. Du måste godkänna och underteckna ett samarbetsavtal där riktlinjerna för MBC‐verksamheten regleras.
  4. En årlig avgift ska betalas för varje område du bedriver verksamhet i.
  5. Det ska finnas ett ledigt område för dig. Är inte området där du vill arbeta ledigt, kan du få stå i kö till det och komma på utbildning när området eventuellt blir ledigt.