Ansökningsformulär för Mamma Boot Camp-tränare

Skicka in formuläret nedan om du vill du bli tränare för Mamma Boot Camp i ditt närområde.

När du har fyllt i och skickat in detta formulär genom att klicka Spara, så kommer vi att göra en utvärdering av dina meriter och förutsättningar för att bli en Mamma Boot Camp-tränare.

Vi återkommer snarast möjligt med besked om du är antagen eller inte.

Har datumet för nästkommande kurs passerats så står du i kö för nästa tillfälle utan ny anmälan om du fått besked att du är antagen till utbildning.

Vilka utbildningar eller certifieringar du har.

Vad du har erfarenhet av och under vilka år.

Utbildningsformer och tidpunkter.